Loading

wait a moment

Podnikateľský plán – návod krok za krokom, ako ho napísať správne

Vedeli ste, že hneď tretím najčastejším dôvodom zlyhania v podnikaní býva nedostatočné plánovanie a chýbajúci biznis plán? Ak plánujete, máte o 40 % vyššiu šancu na úspech, než tí, ktorí neplánujú. Nestačí však len plánovať – musíte plánovať dobre. Čo by mal teda taký dobrý biznis plán obsahovať a ako by mal vyzerať?

Podnikateľský plán - návod krok za krokom, ako ho napísať správne
(zdroj: unsplash.com)

Dôležité otázky – čo, prečo, kedy

Naozaj dobrý podnikateľský plán neurobíte na kolene za dve hodiny. Na druhej strane, jeho hrúbka by nemala prekročiť 40 strán, takže netreba na to ísť ani megalomansky. Plán by mal byť stručný a jasná a založený na reálnych číslach. Nezabudnite ani na doterajšie úspechy podniku. Na úvod si však povedzme, čo to vôbec biznis plán je.

Ide o detailnú a konsolidovanú správu všetkých podstatných informácií o vašom biznise na jednom mieste. Mal by obsahovať súčasný aj budúci želaný stav biznisu, čiže všetky plány a postupy pre ďalšie obdobie. Ak sa pýtate, na čo ho budete potrebovať, tak minimálne na to, aby ste napríklad získali úver v banke, investorov, podnikateľských partnerov a prakticky svoje smerovanie do budúcnosti. Poslednou dôležitou otázkou je, kedy je najlepšie podnikateľský plán vypracovať.

Ideálne je vytvoriť ho ešte pred začatím podnikania, ale sú situácie, kedy sa to hodí aj počas neho. Môže to byť napríklad vtedy, ak potrebujete financovanie pri rýchlej expanzii biznisu na národné alebo globálne trhy, investovať do inovácií a technológií pre zlepšenie produktov alebo služieb alebo financovať biznis cez fondy a nenávratné finančné príspevky.

Na čo netreba zabudnúť

Predtým, než sa do svojho podnikateľského plánu pustíte, je dôležité, aby ste mali kvalitné podklady v podobe údajov, ako sú napríklad dáta z trhu, ekonomická štúdia uskutočniteľnosti a pod. Biznis plán by mal následne obsahovať titulnú stranu, na ktorej nezabudnite uviesť názov spoločnosti, názov podnikateľského zámeru, logo entity (firmy), dátum vytvorenia dokumentu, adresu, telefónne číslo a email, prípadne webovú stránku.

Nasleduje tá najdôležitejšia časť biznis plánu – zhrnutie vášho podnikateľského plánu. Je to v podstate krátky opis toho, prečo váš biznis plán vznikol, na aký účel ho budete používať a aký je váš podnikateľský nápad (jeho hlavné body, ciele, základné informácie o produkte, atď.) V podnikateľskom pláne nezabudnite opísať aj svoju spoločnosť, minimálne to, aké sú ciele vášho podniku, jeho stratégie a smerovanie do budúcnosti. V ďalšej časti opíšte produkt alebo službu, ktorú poskytujete.

Dôležité je nezabudnúť na ich najdôležitejšie funkcie, prečo sú najlepšie a čím sa odlišujú od konkurencie. Spomenúť môžete aj informácie o vašom trhu, na ktorom budete pôsobiť a najdôležitejších konkurentov.

Finančný plán je najťažší – aj najdôležitejší

V biznis pláne má svoje miesto aj marketingový a predajný plán, čiže miesto, kde by ste mali písať o tom, ako chcete svojich zákazníkov presvedčiť, aby si kúpili váš produkt. Súčasťou je reklama, PR, cena, produkt a distribúcia. Popíšte aj svoj plán výroby – výrobný proces produktu, materiály, ktoré používate, najdôležitejších dodávateľov surovín.

Časť plánu je venovaná aj organizačnej štruktúre podniku. Venujte sa predovšetkým zloženiu personálu, riadiaceho manažmentu aj doterajším úspechom kľúčových pracovníkov. Najzložitejšou časťou biznis plánu je určite finančný plán. Pripravte základné skrátené účtovné výkazy, ako je súvaha, výkaz ziskov a strát a cash flow na 5 rokov dopredu.

Vychádzajte ale vždy z reálnych čísel a nič neprikrášľujte. Pri biznis pláne je dobré staviť aj na taký detail, ako je štylistika. Vyhnite sa gramatickým chybám a stavte na kvalitný obal. Samozrejme, aj dobré odprezentovanie tvorí polovicu úspechu.

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!