Loading

wait a moment

Digitálne inovácie v logistike: Ako softvér zmení prepravu tovaru

Globalizácia trhu a výrazné rozšírenie inovácií spojených s informačnými a komunikačnými technológiami zmenili prakticky všetky priemyselné odvetvia i služby a priniesli nové prístupy hojne využívané po celom svete. Digitálne nástroje veľmi zjednodušujú celý rady činností a pomáhajú robiť veci presnejšie a rýchlejšie, pričom často sa vďaka nim darí zmierňovať mieru výskytu chýb spôsobených ľudským faktorom. Vedľa klasických výrobných odvetví v posledných rokoch prešla digitalizácia i do súvisiacich oblastí vrátane logistiky. V tejto oblasti sa využíva predovšetkým ako nástroj pre riešenie systémov skladovania, ale i materiálového toku v rámci spoločnosti. Okrem nich je možné digitálne nástroje a programy využiť i pre precíznejšie riešenie nákladnej prepravy, kde všade sa s nimi môžeme stretnúť?

Digitálne inovácie v logistike: Ako softvér zmení prepravu tovaru
(zdroj: logway.sk)

Digitálne nástroje v logistike

Hlavným digitálnym nástrojom, resp. softvérom, ktorý je v nákladnej preprave využívaný, sú skladové systémy a aplikácie, ktoré výrazne zjednodušili spôsob, akým je realizovaná inventarizácia či primárne označenie tovaru. Nielen skladové priestory však tieto nástroje využívajú – ak má určitý produkt, balenie alebo zásielka svoj špecifický kód, ktorý je zanesený do určitého logistického systému, je možné v reálnom čase sledovať, kde sa práve nachádza. Tohto riešenia hojne využívajú zásielkové služby a nákladná preprava sa tak z pohľadu verejnosti i jej poskytovateľov stala oveľa transparentnejšou a prívetivejšou voči svojím používateľom. Výhody digitálnych logistických nástrojov spočívajú predovšetkým v možnosti mať neustále k dispozícií aktuálne a historické dáta, podľa ktorých je možné presne určiť, čo sa pri preprave s konkrétnym tovarom stalo, zároveň zjednodušujú nakladanie i vykladanie tovaru/zásielok a urýchľujú ich odbavenie. V súčasnej dobe sa naviac zavádza digitalizácia povinnej dokumentácie, ktorá už nemusí byť (aspoň teda v rámci Európskej únie) výhradne v papierovej forme – komunikácia s príslušnými úradmi môže byť riešená elektronicky.

Digitalizácia logistiky a medzinárodná preprava

Ak prepravca či zadávateľ využívajú pre vlastné potreby logistiky digitálne nástroje, je ich spolupráca obvykle oveľa plynulejšia a je možné vždy dohľadať potrebné údaje o konkrétnej zásielke. Vedľa sledovania pohybu tovaru však môže digitalizácia veľmi dobre podporovať i špedičné služby. Hlavným pôsobiskom špedície je medzinárodná preprava, teda služby orientované na spoluprácu so zákazníkmi, ktorí potrebujú dopraviť tovar na väčšie vzdialenosti často naprieč niekoľkými štátmi alebo i medzi kontinentami. Z pohľadu špedície môže digitalizácia priniesť ďalšie výhody najmä s ohľadom na plánovanie prepravnej trasy, ale i zabezpečenia tovaru či komunikácie v reálnom čase alebo práve s úradmi. Špedícia často poskytuje v rámci jedného balíčku hneď niekoľko typov služieb, a to optimalizáciu prepravnej trasy doplnenú o vyjednávanie s poskytovateľmi prepravných služieb, ale napríklad i colnými úradmi či inými inštitúciami. Možnosť mať prehľad o aktuálnom pohybe zásielky je pre špedíciu tiež veľmi prínosná.

Komerčný článok

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!