Financie, Manažment, Praktické rady, Tipy na podnikanie