Loading

wait a moment

Kedy končí povinnosť platiť daňovú licenciu

Daňovú licenciu bolo možné platiť ako minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí , ak daňovníkom bola právnická osoba  za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázala daňovú povinnosť nižšiu ako je stanovená výška DL, nulovú daňovú povinnosť alebo daňovú stratu.

Kedy končí povinnosť platiť daňovú licenciu
Kedy končí povinnosť platiť daňovú licenciu (Zdroj: Unsplash.com)

Koniec daňovej licencie

Inštitút daňovej licencie bol na základe novely zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2018 zrušený.  Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  môže túto možnosť poslednýkrát využiť za rok 2017. Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok bude platiť daňovú licenciu poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu roka 2018.

Výška DL za minulý rok je vo výške ak sa nejedná o platiteľa DPH a dosiahla  ročný obrat do 50 000 €, platí DL vo výške 480 €. Ak sa jedná platiteľa DPH a dosiahol  ročný obrat do 500 000 € platí DL vo výške 960 €.

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!