Loading

wait a moment

Ako postupovať ak ste naleteli podvodníkovi na Bazos.sk

Bez ohľadu na to, či bol nákup na známych inzertných stránkach Bazos.sk alebo na inej inzercii, môže sa stať, že natrafíte na podvodníka, budete oklamaný alebo tovar nebude v stave akom bol popisovaný. Aké sú vaše možnosti a práve sme sa rozhodli priblížiť bližšie v tomto našom článku. Nenechajte podvod bez trestu, ak už nedostanete svoje peniaze naspäť, aspoň tak môžete pomôcť tomu, aby podvodník neoklamal aj ďalších ľudí.

Ako postupovať ak ste naleteli podvodníkovi na Bazos.sk
Ako postupovať ak ste naleteli podvodníkovi na Bazos.sk (Foto: unsplash.com)

Ak je spotrebiteľ podvedený môže podať trestné oznámenie. Môže ho podať ústne alebo písomne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo prokuratúre. Tieto orgány sú povinné oznámenie prijať a bez meškania vec vyšetriť. V trestnom oznámení popíše spotrebiteľ čo sa stalo (kedy, kde a kto sa trestného činu dopustil). Priložte kópiu inzerátu, vytlačenú e-mailovú korešpondenciu a doklad o zaplatení. Nezabudnite udať, že chcete byť informovaní o vykonaných opatreniach.

Ako nás chráni zákon

Nároky z vád tovaru upravuje Občiansky zákonník v § 597, ktorý znie:

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!