Loading

wait a moment

Čo je Manažment času alebo TimeManagement

Čas sú peniaze. Preto musíme s ním narábať efektívne. Time management je disciplína o efektívnej alokácii času s cieľom zvýšiť osobnú produktivitu. K hlavným stratégiám time manažmentu patrí vytýčenie cieľov, určenie priorít, vytvorenie zoznamu úloh, zníženie času spojeného s nepodstatnými úlohami, podpora okolia, spolupráca okolia z dôvodu naliehavosti, vytváranie dobrých zvykov a odstránenie zlých návykov.

Čo je Manažment času alebo TimeManagement
Čo je Manažment času alebo TimeManagement (Zdroj: Unsplash.com)

Taylor poukázal na zložitosť merania produktivity duševne pracujúcich. Prvá generácia time managementu sa vyznačovala písaním poznámok, zoznamov úloh a udržaním prehľadu o všetkých veciach, ktoré treba urobiť na papier. Druhá generácia združovala zoznam úloh do kalendára, a tak sa plánovala už aj budúcnosť a dlhodobý plán. Tretia generácia rozpracovala koncepciu stanovenia priorít na dennej, týždennej, ročnej báze a plánovanie cieľov podľa  priorít a dôležitosti. Štvrtá generácia time managementu sa zameriava na riadenie práce a nie času, teda veci nestačí robiť včas, ale treba ich robiť správne. Plán musí počítať aj s neplánovanými situáciami a byť schopný sa im prispôsobiť.

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!