Loading

wait a moment

Čo je Paretovo pravidlo 80/20 alebo Paretov princíp

Podľa Paretovho princípu 20% príčin vyvolá až 80% následkov. Nezáleží však na presnom pomere, ale na fakte, že vynaložené úsilie sa nerovná dosiahnutým výsledkom. Daný pomer vychádza zo zistenia Vilfreda Pareta, ktorý na konci devätnásteho storočia zistil, že bohatstvo je rozdelené nespravodlivo. Podľa výsledkov skúmania v Taliansku, až 80% bohatstva je v držbe 20% ľudí. Až 80% zvyšného obyvateľstva má v rukách len 20% bohatstva. Takto sa delí aj moc.

Čo je Paretovo pravidlo 80/20 alebo Paretov princíp
Čo je Paretovo pravidlo 80/20 alebo Paretov princíp (Zdroj: Unsplash.com)

Mnohí autori spájajú Paretovo optimum aj s inými oblasťami života. Jedným z nich je aj vzdelávanie, ktoré tvrdí, že až 80% všetkých získaných informácii v školách nikdy nebudeme potrebovať. Aj v bežnom živote si musíme vyberať informácie, ktoré pre bežný život majú rozhodujúci vplyv. Ostatné by sme mali ignorovať a optimálne šetriť naše sily. Ďalší toto pravidlo uplatňujú práve v podnikaní. To znamená, že venujeme najviac energie a úsilia tej časti alebo častiam biznisu, ktorá nám prináša najviac zisku.

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!