Loading

wait a moment

Aký význam majú certifikáty ISO?

Nemáte ešte certifikáty ISO a uvažujete o nich? Ak má firma ISO, je pre klientov aj partnerov dôveryhodnejšia, pretože ide o akúsi značku kvality. K základným certifikátom, ktorými by ste mali začať patrí ISO 9001, ISO 45001 a ISO 14001.

Aký význam majú certifikáty ISO?
Aký význam majú certifikáty ISO? (Foto: unsplash.com)

Prečo sú certifikáty ISO dôležité

Certifikáty ISO vám, resp. vašej firme pomôžu získať kredit aj na medzinárodnej úrovni. ISO, teda International Organization for Standardization (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu) je uznávaná organizácia, ktorá združuje vyše 150 krajín.

Keď získate certifikát ISO, preukázateľne vaša firma vyhovuje kritériám podľa príslušných noriem. V konečnom dôsledku vám certifikát môže priniesť aj viac klientov a teda aj napredovanie firmy. Úplným základom je ISO 9001 teda certifikát kvality, stále dôležitejší je aj ISO 14001 čo je systém environmentálnej kvality.

Najčastejšie používané ISO

Okrem spomínaných ISO 9001 a ISO 14001 patrí k základným a najpoužívanejším ISO 45001 – certifikát bezpečnosti. ISO 45001 sa zaoberá oblasťou BOZP, požiadavkami na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Účelom je zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, čím bude práca efektívnejšia a najmä sa zníži riziko pracovných úrazov.

ISO 9001 sa zaoberá hlave procesným prístupom v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov a je základom systému manažérstva. Získaním certifikátu zlepšíte image spoločnosti, posilníte jej vnútornú štruktúru, zlepšíte konkurencie schopnosť zabezpečíte neustále zlepšovanie. Spomenúť treba aj systém environmentálneho manažérstva ISO 14001. Tento certifikát sa stáva čoraz dôležitejší, pretože znamená, že vaša spoločnosť dodržiava zásady ochrany životného prostredia. Ide o opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti, odborné nakladanie s odpadom, jeho zhodnocovanie a recyklácia a pod.

Text:PR

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!